• 7 سال پیش

  • 121

  • 09:27

راز تشویق و تنبیه موثر

مدیر نوین
8
8
0

راز تشویق و تنبیه موثر

مدیر نوین
  • 09:27

  • 121

  • 7 سال پیش

توضیحات
شما برای اینکه در سازمان و کسب و کار خود بتوانید از ابزار تشویق و تنبیه به خوبی استفاده نمایید بایستی نکاتی را مد نظر قرار دهید من رضا یاوری مدرس و مشاور سیستم های مدیریتی تجربه یکی از کسب و کار ها که اقدام به اصلاح سیستم تشویق و تنبیه آن پرداختم را برای شما در فایل صوتی (راز تشویق و تنبیه موثر ) بیان کرده ام

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads