• 8 سال پیش

  • 80

  • 05:55

نحوه تدوین مدیریت استراتژیک موسسات قرآنی(قسمت اول)

مدیر نوین
75
75
0

نحوه تدوین مدیریت استراتژیک موسسات قرآنی(قسمت اول)

مدیر نوین
  • 05:55

  • 80

  • 8 سال پیش

توضیحات
نحوه نگاری مدیریت استراتژیک موسسات قرآنی تولید کننده : موسسه قرآنی تسنیم لنجان وب سایت موسسه :etasnim.com لینک متن فایل صوتی : http://etasnim.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C1/

shenoto-ads
shenoto-ads