• 6 سال پیش

  • 229

  • 03:32

سیستم سازی در کسب وکار قسمت اول

مدیر نوین
1
1
0

سیستم سازی در کسب وکار قسمت اول

مدیر نوین
  • 03:32

  • 229

  • 6 سال پیش

توضیحات
بسیاری از کسب و کار ها بهخاطر اشتباهات جزیی که انجام می دهند مشتریان خود را ناراضی می کنند در مجموعه آموزش های سیستم سازی در صدد هستیم که نکاتی را ارایه دهیم که باعث رضایت مشتریان و بهبود کسب و کار شما بشود . پس باما دراین مجموعه همراه باشید این فایل ها به مرور افزوده خواهد شد. در مسیر تعالی باشید...

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads