• 6 سال پیش

  • 99

  • 02:14

سیستم سازی در کسب وکار قسمت دوم

مدیر نوین
0
0
0

سیستم سازی در کسب وکار قسمت دوم

مدیر نوین
  • 02:14

  • 99

  • 6 سال پیش

توضیحات
بسیاری از کسب و کار ها به خاطر اشتباهات جزیی که انجام می دهند مشتریان خود را ناراضی می کنند در مجموعه آموزش های سیستم سازی در صدد هستیم که نکاتی را ارایه دهیم که باعث رضایت مشتریان و بهبود کسب و کار شما بشود . پس باما دراین مجموعه همراه باشید اگر کسب وکار شما سود دهی خوبی ندارد باید به درمان سه بیماری او بپردازید در این فایل به این موارد اشاره می کنیم... این فایل ها به مرور افزوده خواهد شد. در مسیر تعالی باشید...

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads