• 5 سال پیش

  • 51

  • 03:57
کار آفرین محبوب من:دکتر محمد گوهریان

کار آفرین محبوب من:دکتر محمد گوهریان

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:دکتر محمد گوهریان
  • 03:57

  • 51

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:دکتر محمد گوهریان

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های پیمان کاظمی مدیر شتاب دهنده اکسل اصفهان درباره ی دکتر محمد گوهریان کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads