• 5 سال پیش

  • 33

  • 03:55
کار آفرین محبوب من:نیما نور محمدی

کار آفرین محبوب من:نیما نور محمدی

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:نیما نور محمدی
  • 03:55

  • 33

  • 5 سال پیش

کار آفرین محبوب من:نیما نور محمدی

آرمان وی سی
1

توضیحات
صحبت های محمدرضا پژوهنده مدیر شتاب دهنده گیلان اکسل درباره ی نیما نور محمدی کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads