• 5 سال پیش

  • 67

  • 15:11
گپ‌ران 18: در باب انتخاباتی که آتش گرفته، بحثهای بی نتیجه، و تکنیک پنبه!

گپ‌ران 18: در باب انتخاباتی که آتش گرفته، بحثهای بی نتیجه، و تکنیک پنبه!

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
2
گپ‌ران 18: در باب انتخاباتی که آتش گرفته، بحثهای بی نتیجه، و تکنیک پنبه!
  • 15:11

  • 67

  • 5 سال پیش

گپ‌ران 18: در باب انتخاباتی که آتش گرفته، بحثهای بی نتیجه، و تکنیک پنبه!

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
2

توضیحات
این قسمت از گپ‌ران تو بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری 96 ضبط شده و به بهانه بحث‌هایی که درباره انتخابات میان دوستان و آشنایان درمی‌گیره، درباره منطق در گفتگو و مباحثه و اقناع دیگران صحبت می‌کنیم. عدم تحمل نظر مخالف و مباحثه تهاجمی به جای گفت‌وگوی منطقی از آفتهای جامعه ماست که در بحثهای انتخاباتی حسابی خودش رو نشون میده.

با صدای
سحر رفیع
حامد بیدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads