• 5 سال پیش

  • 18

  • 13:34
گپ‌ران 13: در باب چهارشنبه سوری، «ما که نبودیم» و آش بالشتکی!

گپ‌ران 13: در باب چهارشنبه سوری، «ما که نبودیم» و آش بالشتکی!

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
0
گپ‌ران 13: در باب چهارشنبه سوری، «ما که نبودیم» و آش بالشتکی!
  • 13:34

  • 18

  • 5 سال پیش

گپ‌ران 13: در باب چهارشنبه سوری، «ما که نبودیم» و آش بالشتکی!

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
0

توضیحات
این قسمت درباره فرهنگ چهارشنبه سوری، رفتار مردم و مقابله حکومت صحبت می‌کنیم. آیا «فرهنگسازی» در این زمینه ممکن است؟ آیا کنترل ممکن است؟ آیا تلاشهای دولت‌ها در سالهای گذشته نتیجه مثبتی داشته است؟ موسیقی زمینه: محمدرضا فروتن

با صدای
سحر رفیع
حامد بیدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads