• 6 سال پیش

  • 22

  • 10:38

گپ‌ران 7: در باب جان آدمیزاد، مرغ پرکنده و پشه های مزاحم

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
26
26
0

گپ‌ران 7: در باب جان آدمیزاد، مرغ پرکنده و پشه های مزاحم

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
  • 10:38

  • 22

  • 6 سال پیش

توضیحات
تو این قسمت درباره ارزش جان انسان و تفاوتش با جان سایر موجودات زنده صحبت می‌کنیم. آیا حاضرید یک بچه میمون رو تو بغل مادرش بکشید؟ یک مورچه رو چطور؟ معیار و مرز تصمیم‌گیری ما چیه؟ جایگاه انسان در ادیان و فرهنگ خاور دور چه تفاوتی با تصور غربی از انسان داره؟ به این بحث نیمه فلسفی ما گوش کنید و نظرتون رو بگین. هشتگ #گپران فراموش نشه.

shenoto-ads
shenoto-ads