• 7 سال پیش

  • 30

  • 11:16

گپ‌ران 4: در باب گذشت، نیسان آبی و برجام

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
8
8
0

گپ‌ران 4: در باب گذشت، نیسان آبی و برجام

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
  • 11:16

  • 30

  • 7 سال پیش

توضیحات
تو این قسمت درباره این صحبت می‌کنیم که چرا این روزها همه طلب‌کارند و کسی که سازش می‌کنه تو جامعه ضعیف دیده می‌شه. آیا رسانه‌ها تو ضدارزش شدن گذشت و سازش تاثیر داشتند؟ آیا شرایط سیاسی سالهای اخیر علت ارزش شدن قلدرمآبیه؟ با پس‌زمینه‌ای از موسیقی وارث از شادمهر عقیلی گوش کنید. در مورد بحثمون تو شنوتو نظر بدین یا با هشتگ #گپران توییت کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads