• 6 سال پیش

  • 30

  • 15:04

گپ‌ران 14: در باب بیکاری، شرکت نفت و جراحیِ عمل!

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
3
3
0

گپ‌ران 14: در باب بیکاری، شرکت نفت و جراحیِ عمل!

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
  • 15:04

  • 30

  • 6 سال پیش

توضیحات
گپ‌ران چهاردهم در مورد کار و کاریابی و شغل و معضل بی‌کاریه. در مورد این صحبت می‌کنیم که اگر کسی تو جامعه امروز بی‌کاره، در درجه اول خودش مقصره. از تجربیات خودمون می‌گیم و در مورد ذهنیت کلیشه‌ای که از سن پایین تو انتخاب رشته و تحصیلات دانشگاهی و انتخاب شغل صحبت می‌کنیم. چرا مردم توقع دارند که دولت استخدامشون کنه؟ چرا شغل رویایی خیلی‌ها باید کارمند بانک بودنه؟!

shenoto-ads
shenoto-ads