• 1 سال پیش

  • 69

  • 07:31

پادکست شماره 174: استفاده از شتاب سنج ها برای نظارت بر رفتار خوابیدن گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
0
0
0

پادکست شماره 174: استفاده از شتاب سنج ها برای نظارت بر رفتار خوابیدن گاوهای شیری

رادیو آگرین تک
  • 07:31

  • 69

  • 1 سال پیش

توضیحات
تا همین اواخر، رفتار حیوانات از طریق مشاهده دقیق و گسترده انفرادی دام ها مطالعه می شد و به ارزیابی های موضوعی تکیه داشت. فناوری های پوشیدنی که امکان ثبت خودکار رفتار گاوهای شیری را فراهم می کنند در حال حاضر بر بازار فناوری های دقیق تولید شیر تسلط دارند. بولی در سال 2017 بیان کرد که تکنولوژی های بررسی رفتار پوشیدنی می تواند اینده گله های شیری بزرگ را از طریق بررسی و مدیریت انفرادی گاوها تغییر دهد. از اوایل دهه 2000 تعداد مقالات و مطالعات انجام شده بر سیستم های بررسی انفرادی گاوها در گله های شیری بزرگ رو به افزایش است. از سوی دیگر و در کل جهان، سیستم های مدیریت گله های شیری افزایش اندازه گله ها را تجربه می کنند در حالیکه تعداد کارگرها و متخصصان ماهر فعال در صنعت دامپروری رو به کاهش است که این دو عامل منجر به کاهش نظارت انفرادی بر گاوهای شیری شده است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads