• 1 سال پیش

  • 6

  • 07:50

پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۶ سال ۲۰۲۲

خانه ترید
0
0
0

پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۶ سال ۲۰۲۲

خانه ترید
  • 07:50

  • 6

  • 1 سال پیش

توضیحات
گلسنود:‌تحلیل هفتگی بیت کوین ما در پادکست گلسنود خانه ترید به تحلیل رفتاری بازار در پایگاه اطلاعاتی و تحلیلی گلسنود می پردازیم. شما تنها در خانه ی ترید می توانید برای اولین بار به فارسی و رایگان به بررسی گلسنود گوش فرا دهید یا خبر آن را در وبسایت خانه ترید بخوانید

با صدای
خانه ترید
شیلا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads