خانه ترید

خانه ترید

Trading House
7
میانگین پخش
1.3K
تعداد پخش
14
دنبال کننده
خانه ترید

خانه ترید

Trading House
7
میانگین پخش
1.3K
تعداد پخش
14
دنبال کننده

اخبار روز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
06:00
 • 4

 • 3 ماه پیش
06:00
اخبار روز شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
06:32
 • 2

 • 3 ماه پیش
06:32
اخبار روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
09:48
 • 3

 • 3 ماه پیش
09:48
اخبار روز پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
07:21
 • 6

 • 3 ماه پیش
07:21
پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۳۵ سال ۲۰۲۲
گلسنود:‌تحلیل هفتگی بیت کوین ما در پادکست گلسنود خانه ترید به تحلیل رفتاری بازار در پایگاه اطلاعاتی و تحلیلی گلسنود می پردازیم. شما تنها در خانه ی ترید می توانید برای اولین بار به فارسی و رایگان به ...
گلسنود:‌تحلیل هفتگی بیت کوین ما در پادکست گلسنود ...
06:01
 • 5

 • 3 ماه پیش
06:01
اخبار روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
08:09
 • 4

 • 3 ماه پیش
08:09
اخبار روز سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
06:33
 • 6

 • 3 ماه پیش
06:33
اخبار روز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
06:34
 • 6

 • 3 ماه پیش
06:34
اخبار روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
03:19
 • 6

 • 3 ماه پیش
03:19
اخبار روز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال هرروز برای شما از طریق ترجمه منابع اول به فارسی گفته می شود و همچنین به زودی منتظر آموزش های جذاب دنیای کریپتو و رمزارزها باشین.
در پادکست خانه ی ترید اخبار مهم دنیای ارز دیجیتال ...
08:02
 • 8

 • 3 ماه پیش
08:02
shenoto-ads
shenoto-ads