• 6 ماه پیش

  • 27

  • 05:50
بیماری های غذازاد (منتقله از غذا)

بیماری های غذازاد (منتقله از غذا)

پادکست بایوفود
0
بیماری های غذازاد (منتقله از غذا)
  • 05:50

  • 27

  • 6 ماه پیش

بیماری های غذازاد (منتقله از غذا)

پادکست بایوفود
0

توضیحات
ما اغلب غذا را به عنوان یک خطر در زندگی روزمره خود در نظر نمی گیریم. با این حال، اگر غذایی بو یا مزه¬ی نامطلوب داشته باشد، ما به طور غریزی ان را مصرف نکرده و دور میریزیم زیرا اگاه هستیم که با مصرف ان غذا ممکن است بیمار شویم. پس بیماری های منتقله از غذا، خطری است که باید تمامی افراد جامعه نسبت به آن آگاه باشند، به ویژه مهندسین صنعت غذا و مشاغل مرتبط با مواد غذایی باید بدانند بیماری های منتقله از غذا چیست و علل آن چه میتواند باشد، زیرا نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماری در جامعه دارند. گوینده : منوچهر استوار مدیر تولید : رضا پورحسنی انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی

با صدای
منوچهر استوار
رضا پورحسنی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads