• 8 ماه پیش

  • 113

  • 08:35
تفسیر سورۀ مبارک فلق

تفسیر سورۀ مبارک فلق

تفسیر قرآن کریم
0
تفسیر سورۀ مبارک فلق
  • 08:35

  • 113

  • 8 ماه پیش

تفسیر سورۀ مبارک فلق

تفسیر قرآن کریم
0

توضیحات
تفسیر صوتی سورۀ مبارک فلق

با صدای
حمید رضا مستفید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads