• 2 سال پیش

  • 376

  • 30:49

انقلاب خواب

کاما | Comma
11
11
1

انقلاب خواب

کاما | Comma
  • 30:49

  • 376

  • 2 سال پیش

توضیحات
«کِی آخر هفته میشه؟» این جمله رو چند بار در طول هفته طولانی کاری از خودتون می¬پرسید؟ با خودتون روراست باشید: به طور متوسط چند ساعت در روز می خوابید؟ احتمالاً کمتر از هفت ساعت- که باتوجه به زندگی های پرمشغله امروزی ما قابل درکه. بین همۀ فعالیت های روزانه مثل شغل، دیدار با دوستان، گشت زدن توی شبکه های اجتماعی و رفتن به باشگاه، فرصت کمی برای بهره مند شدن از یه خواب شب خوب داریم. اما درواقع هیچ چیز برای تندرستی، شادی، و کارایی ما مهم تر از یک خواب خوب، با کیفیت و زمان کافی نیست.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads