• 2 سال پیش

  • 257

  • 19:38

زندگی بی حد و مرز

کاما | Comma
6
6
1

زندگی بی حد و مرز

کاما | Comma
  • 19:38

  • 257

  • 2 سال پیش

توضیحات
کتاب این قسمت درباره کسیه که باید بگم بدون دست و پا به دنیا اومد، و خب، خیلی زود با اولین «اگر» زندگیش روبرو شد. او بعدها، بارها و بارها در زندگیش ثابت کرد که محدودیت¬ها فقط در ذهن ادم وجود دارن، چرا که نیک می¬تونه غواصی کنه ، سقوط آزاد انجام بده، ورزش کنه، سخنرانی های بزرگ برگزار کنه، به انسان ها الهام ببخشه، کتاب بنویسه، و کارهای زیاد دیگه ای انجام بده.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads