• 2 سال پیش

  • 222

  • 21:10

افسانه‌ انگیزه

کاما | Comma
6
6
1

افسانه‌ انگیزه

کاما | Comma
  • 21:10

  • 222

  • 2 سال پیش

توضیحات
اهدافی که افراد موفق برای خودشون تعیین میکنن واقعا چقدر بزرگن ؟ فک میکنین به یه سخنرانی انگیزشی احتیاج دارین تا انگیزه پیدا کنین؟ جِف هادن اومده که آب پاکی رو بریزه رو دستتون ، چیزی که بهش باور دارین یه افسانه‌ی دروغی بیش نیست.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads