• 6 سال پیش

  • 30

  • 06:58
  • 06:58

  • 30

  • 6 سال پیش

توضیحات
گاهی برخی از خانم ها به علت مشکلاتی در رحم، نمی توانند باردار شوند، در این مواقع استفاده از رحم جایگزین یکی از روش های درمانی است که به کار می رود. ولی کسی که بخواهد نقش رحم جایگزین را برعهده بگیرد باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ دکتر بهزاد قربانی روانپزشک و مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا در این باره توضیح می دهد: وب سایت www.avic.ir شماره تماس:23519-021

shenoto-ads
shenoto-ads