• 6 سال پیش

  • 27

  • 04:04

کدامیک از موارد ناباروری مردان با دارو قابل درمان است؟

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
1
1
0

کدامیک از موارد ناباروری مردان با دارو قابل درمان است؟

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
  • 04:04

  • 27

  • 6 سال پیش

توضیحات
آقای دکتر امیر جنتی، جراح و متخصص اورولوژی و ناباروری مردان و عضو تیم متخصصی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا درباره ی درمان دارویی ناباروری ناباروری مردان توضیح می دهد وب سایت www.avic.ir شماره تماس:23519-021

shenoto-ads
shenoto-ads