• 6 سال پیش

  • 42

  • 04:57
  • 04:57

  • 42

  • 6 سال پیش

توضیحات
خانم دکتر سهیلا انصاری پور فوق تخصص درمان ناباروری و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا درباره ی سقط مکرر توضیح می دهد سایت مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا و سقط مکرر ابن سینا www.avic.ir شماره تماس:23519-021

shenoto-ads
shenoto-ads