• 6 سال پیش

  • 25

  • 03:08
6
6
0
  • 03:08

  • 25

  • 6 سال پیش

توضیحات
آقای دکتر سعید آراسته جراح و متخصص اورولوژی و ناباروری مردان عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا درباره ی درمان بیماری واریکوسل می گوید

shenoto-ads
shenoto-ads