• 6 سال پیش

  • 32

  • 04:32

کاشت جنین و موفقیت درمان ناباروری

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
3
3
0

کاشت جنین و موفقیت درمان ناباروری

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا
  • 04:32

  • 32

  • 6 سال پیش

توضیحات
خانم دکتر بیتک طرازی، جراح و متخصص زنان و زایمان و ناباروری و عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا درباره ی عوامل موثر بر موفقیت درمانهای ناباروری می گوید وب سایت www.avic.ir شماره تماس:23519-021

shenoto-ads
shenoto-ads