• 1 سال پیش

  • 16

  • 04:34
حاج آقای خوب

حاج آقای خوب

رادیو شیرازی
1
حاج آقای خوب
1
1

حاج آقای خوب

رادیو شیرازی
  • 04:34

  • 16

  • 1 سال پیش

توضیحات
عصر یکی از روزهای آخر سال بود که برای خرید اومدم سر کوچه. مردی با پسر هفت هشت سالش از ماشین پیاده شد. پیکان سفیدی داشت رد می‌شد. پسر آستین پدرش رو کشید و گفت: بابا نگاه کن، حاج آقاست و برای راننده پیکان دست تکون داد. کمی جلو تر، راهنمای پیکان روشن شد و پارک کرد..

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads