• 2 سال پیش

  • 26

  • 04:02

حکمت: تحریف و تقطیع فلسفه اسلامی

موسسه چشمه آفرینش اصفهان
0
توضیحات
نصرالله حکمت فیلسوف ایرانی و استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی است.وی با نگرشی نو نسبت به فلسفهٔ اسلامی که حوزهٔ تخصّصی او می‌باشد و با تأکید بر فلاسفه‌ای چون فارابی، عامری نیشابوری، ابن سینا، سهروردی و ابن عربی تقسیم‌بندی‌های موجود در تاریخ فلسفهٔ اسلامی مبنی بر مشائی یا اشراقی بودن فلاسفهٔ اسلامی را قبول ندارد و به‌طور کل فلاسفهٔ ایرانی-اسلامی را دارای روشی کاملاً جدا از فلسفهٔ یونان می‌داند. حکمت معتقد است امروزه فلسفه قداست پیدا کرده و منجمد شده و رابطه اش با مسائل قطع شده‌است.

shenoto-ads
shenoto-ads