• 2 سال پیش

  • 88

  • 16:44

روانشناسی مهاجرت

کوچ رادیو
1
1
0

روانشناسی مهاجرت

کوچ رادیو
  • 16:44

  • 88

  • 2 سال پیش

توضیحات
هروقت صحبت از مهاجرت به میان می‌آید اولین سؤالاتی که به ذهن می‌رسند سؤالاتی در مورد روش مهاجرت، مدارک مورد نیاز، حداقل پول مورد نیاز و ... اند. سوالایی که هرچند همگی سؤالات درست و به حقی هستند، اما به صورت ناخودآگاه باعث میشوند تا در اغلب موارد افراد از ابعاد روانشناختیِ پس از مهاجرت غافل بشوند. در این قسمت از روانشناسی مهاجرت، در خصوص چیستی و چراییِ آن و مسائل پیرامون آن صحبت کرده‌ایم.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads