• 3 سال پیش

  • 49

  • 14:50

ویزای تحصیلی آمریکا

کوچ رادیو
0
0
0

ویزای تحصیلی آمریکا

کوچ رادیو
  • 14:50

  • 49

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از سری برنامه رادیو مهاجرت نگاهی داشتیم به چیزهای تحصیلی در کشور آمریکا. مقاطع تحصیلی مختلف شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در قالب یک نمایشنامه بررسی شده و اطلاعات مفیدی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads