• 3 سال پیش

  • 73

  • 44:37

فینچر (ویژه برنامه نوروز۱۴۰۰)

کوچ رادیو
2
2
0

فینچر (ویژه برنامه نوروز۱۴۰۰)

کوچ رادیو
  • 44:37

  • 73

  • 3 سال پیش

توضیحات
فینچر؛ اپیزود ویژه نوروز. هدیه ای کوچک از کوچ رادیو به مخاطبانش تا در این روزها سفری کوتاه داشته باشیم به موسیقی، رقص، سفر، عشق و خیال

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads