• 2 سال پیش

  • 41

  • 07:30

ویزای استارتاپ انگلیس

کوچ رادیو
1
1
0

ویزای استارتاپ انگلیس

کوچ رادیو
  • 07:30

  • 41

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از سری برنامه رادیو مهاجرت نگاهی داشتیم به ویزای استارتاپ در کشور انگلستان. شرایط لازم برای اخذ اقامت از طریق استارتاپ ویزا، سرمایه لازم، وضعیت کاری برای فرد اصلی و همراهان در این روش، وضعیت تحصیل فرزندان و ... در گفتگویی دوستانه مطرح شده و اطلاعات لازم در خلاصه ترین شکل آماده شده.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads