• 2 سال پیش

  • 57

  • 08:48

پول توجیبی بی‌برنامه و عواقب آن

علف خرس
0
0
0

پول توجیبی بی‌برنامه و عواقب آن

علف خرس
  • 08:48

  • 57

  • 2 سال پیش

توضیحات
والدین به وسیله پرداخت پول هفتگی بدون هیچ قانونی، برداشت نادرستی از پول را در ذهن کودکانشان ترسیم می‌کنند. این برداشت، عواقبی مانند عدم مسئولیت‌پذیری، و عدم شفافیت در مورد وظایف کودکان ایجاد می‌کند.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads