• 2 سال پیش

  • 12

  • 26:20

مدریک‌تاکس- قسمت سیزدهم- سامان جلال‌نژاد؛ چرا داده‌های درست، دروغ می‌گویند!؟

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت سیزدهم- سامان جلال‌نژاد؛ چرا داده‌های درست، دروغ می‌گویند!؟

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 26:20

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
سامان جلال‌نژاد، مدیر محصول و مدیر واحد هوش تجاری در استودیو بازی‌سازی مدریک، در قسمتِ سوم از فصل دوم مدریک‌تاکس برای ما از داده‌ها و اهمیت و تأثیرشان در زندگی روزمره حرف خواهد زد. داده‌ها چگونه به سخن درمی‌آیند، چه می‌گویند و ما از آن‌ها چه دریافت می‌کنیم؟ داده‌ها در زندگی روزمرۀ ما چه نقشی دارند؟ اساساً ما چگونه با داده‌ها مواجه می‌شویم و آن‌ها چگونه در دنیای ما فهم می‌شوند؟ داده‌ها به شکل مستقیم با ما در ارتباط‌اند یا واسطه‌هایی در کار هستند؟ ما چگونه در سبک زندگی خود، به تصمیم و انتخاب می‌رسیم؟ آیا ممکن است که از داده‌های درست به تصمیمات و انتخاب‌های اشتباه رسید؟ در این قسمت، روایت دیگری از فهم واقعیت در جهان آشفتۀ امروز و در زیر بمباران داده‌ها داریم. با ما همراه باشید...

با صدای
حمید میرهادی- سامان جلال‌نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads