• 2 سال پیش

  • 24

  • 28:25

مدریک‌تاکس- قسمت پنجم- امیرحسین فصیحی از تفکر زمینی‌شدن گیک‌ها می‌گوید

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت پنجم- امیرحسین فصیحی از تفکر زمینی‌شدن گیک‌ها می‌گوید

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 28:25

  • 24

  • 2 سال پیش

توضیحات
در قسمت پنجم مدریک‌تاکس، سفری به اعماق دنیای گیکی خواهیم داشت. خودتان را برای دقایقی پر از لذت و تجربۀ عجیبِ زندگی و کار با گیک‌ها آماده کنید. گیک‌ها چه کسانی هستند؟ در چه دنیایی سیر می‌کنند و چگونه پایشان به واقعیت و زمینِ سفت باز می‌شود؟ وقتی از «شکاف گیک» می‌گوییم، از چه حرف می‌زنیم؟ مهندس امیرحسین فصیحی، مدیر موفق شرکت فن‌افزار شریف، قدم به هزارتوی تفکر گیکی می‌گذارد و با رفتارشناسی فکریِ متقابل گیک‌ها و صاحبان و مدیران صنایع، راهی به‌سوی توان‌مندسازی گیک‌ها برای آیندۀ ایران می‌گشاید. شما را دعوت می‌کنیم به این سفر گیکی در دنیای تجربه‌ها، واقعیت‌ها و رخدادها.

با صدای
حمید میرهادی- امیرحسین فصیحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads