• 2 سال پیش

  • 40

  • 12:21

مدریک‌تاکس- قسمت نهم- سمیه یزدان‌پناه از تفکر خودشناسی در هنر می‌گوید

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت نهم- سمیه یزدان‌پناه از تفکر خودشناسی در هنر می‌گوید

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 12:21

  • 40

  • 2 سال پیش

توضیحات
سمیه یزدان‌پناه، از آرتیست‌های موفق و خوش‌ذوق مدریک، در مدریک‌تاکسِ نهم برایمان قصه خواهد گفت؛ قصۀ جذاب و شنیدنیِ دختری که در مسیر پیدا کردن خودش، به هنر و روان‌شناسی می‌رسد. او تمام این تجربۀ زیستۀ آمیخته به ترس، تنهایی، کنجکاوی و البته رهایی را به‌عنوان نوعی تفکر برای گیک‌هایی که در جست‌وجوی خود هستند، مطرح می‌کند. شاید این قصه، قصۀ شما هم باشد. چقدر خودمان را دوست داریم؟ چقدر خود واقعی‌مان را دوست داریم؟ چقدر توانسته‌ایم در زندگی، خودمان را دریابیم و در آغوش گیریم؟ راه ما به سوی شناخت و پیدا کردن خود، چگونه هموارتر می‌شود؟ هنر، تخیل و ابزارهای بیانی و برون‌ریزی در این میان، چه سهم و نقشی دارند؟ سمیه یزدان‌پناه با هنر قصه‌گوییِ ذاتی‌اش و با تکیه بر واقعیت روزمره و تجربۀ زیستۀ شخصی‌اش، راوی این ماجراها و واگویه‌های درونیِ همۀ ما در زندگی‌ست. او با زبانی ساده و بی‌پیرایه، لایه‌ای پنهان‌تر از تفکر گیکی را می‌شکافد، سطحی که در آن با خود واقعی و راه‌های ابراز و گسترش آن مواجه‌ایم. قصۀ سمیه، قصۀ گیک‌هایی است که در پی خودشناسی از نوعِ دیگر هستند.

با صدای
حمید میرهادی- سمیه یزدان پناه
حمید میرهادی- سمیه یزدان‌پناه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads