• 2 سال پیش

  • 71.4K

  • 58:27
  • 58:27

  • 71.4K

  • 2 سال پیش

توضیحات
حالا که آشوب اپیزود اول از فصل سوم فروکش کرد و بدخواهان تیرشان به سنگ خورد برگشتیم به تنظیمات هاگیرانه واگیرانه. و چون اوضاع داغان تر از این حرفهاست ما هم مثل همیشه در هر هاگیرواگیر همراهتونیم.

با صدای
پژمان نوروزی
محمدرضا ماندنی
سیاوش صفاریان پور
پژمان نوروزی
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads