• 2 سال پیش

  • 92.6K

  • 01:26:43
  • 01:26:43

  • 92.6K

  • 2 سال پیش

توضیحات
به پایان ماراتن هاگیر واگیر در فصل دوم رسیدیم. 13 روز همراهتان بودیم با مجموعه ای از موزیکها و خنده ها و حرفهای شوخی / جدی...و این آخرین شماره از فصل دوم هاگیر واگیر بیشتر یک پلی لیست هاگیرواگیری است تا 13 به در را بتوانید دور همدیگر در خانه هایتان بشنوید و تکانی به خودتان بدهید و کیف کنید از بودن دورهم و شادمانیتان....اسپانسرهای ما در طول این 13 قسمت حامی ما بودند و شما حامیان اصلی ما هستید برای همیشه...با تشویقهایتان،ذوق کردنهایتان و دنبال کردن اسپانسرهایمان...راستی دو تکه موزیک تیتراژی که هر روز میشنیدید،تیتراژ شروع و پایان ،کار خانم صبا تقوی است که همینجا از او سپاسگذاری میکنیم...و حرف آخر...خیلی دوستتان داریم.

با صدای
محمدرضا ماندنی
سیاوش صفاریان پور
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads