• 3 سال پیش

  • 75.8K

  • 01:14:16
  • 01:14:16

  • 75.8K

  • 3 سال پیش

توضیحات
دوازدهمین روز نوروز است. یکی مانده به روز سیزدهم و خوشحالیها و غمهایش....اما امروز ...اگر یک بخش را فقط بخواهم برایتان معرفی کنم و توصیه کنم شنیدنش را ،فقط و فقط مثنوی خوانی ماندنی است...بشنوید. کیف کنید.بخندید.فکر کنید...این اپیزود با حمایت پوشاک سی ام به گوش شما میرسد... Instagram: cmfashion.ir

با صدای
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads