• 3 سال پیش

  • 64.3K

  • 01:06:15
  • 01:06:15

  • 64.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در شماره یازدهم از هاگیرواگیر نوروزی 1400 یک اسپانسر خیلی خیلی خاص داریم....اصلا همه ی قصه ی این شماره یک طرف،این اسپانسرمون یک طرف...خلاصه که حواستون باشه یهو از فرط شوق و لذت یا حسادت حالتون بد نشه...هاگیرواگیره و اسپانسرهاش ....این یکی ولی هیجان آوره حضورش. همین دیگه. گفته باشیم.

با صدای
پژمان نوروزی
محمدرضا ماندنی
سیاوش صفاریان پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads