• 3 سال پیش

  • 43.9K

  • 01:01:39
  • 01:01:39

  • 43.9K

  • 3 سال پیش

توضیحات
روز هفتم عید است و ما همچنان با شما همراهیم...هنوز هاگیرواگیر کرونا و عید و باقی قضایا هست و ما هم هستیم.این اپیزود یک حامی نام آشنا و کاربلد دارد که باهاشون حتما آشنایید . اما خوبه که اگر تا حالا بهشان سرنزدید و برنامه ای برای کمک گرفتن ازشون ندارید از همینجا شروع کنید. دوستان آمار دان ما: ایردا... www.irda.ir

با صدای
محمدرضا ماندنی
سیاوش صفاریان پور
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads