• 2 سال پیش

  • 69.9K

  • 02:00:58
  • 02:00:58

  • 69.9K

  • 2 سال پیش

توضیحات
یک سال گذشت. به همین کشکی . از هاگیرواگیری که همه گرفتارشیم یکسال گذشت...از کرونا از دورهمی ما سه نفر برای گذراندن دوران سخت،از سختی روزگار برای ما و شما و همه ی جهانیان. خلاصه که یکسال گذشت و ما همچنان با همیم...در هر هاگیر واگیری.

با صدای
پژمان نوروزی
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads