• 2 سال پیش

  • 32.8K

  • 01:28:39
  • 01:28:39

  • 32.8K

  • 2 سال پیش

توضیحات
سیزدهمین "هاگیرواگیر"در شرایطی منتشر میشود که کروناویروسِ عامل کووید19 همچنان در ایران خر مراد را سوار است و به پیش می‌تازد. ما هم همچنان موسیقی گوش میدهیم. حرفهای جدی را در طنزترین حالت ممکن میگوییم و میخندیم بلکه کمی حال و هوایمان تازه شود.توی این هاگیرواگیر هم همراه هم باشیم.

با صدای
سیاوش صفاریان پور
پژمان نوروزی
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads