• 2 سال پیش

  • 33.4K

  • 01:23:19
  • 01:23:19

  • 33.4K

  • 2 سال پیش

توضیحات
دهمین هاگیرواگیر یک شروع جدید است. کمی در ساختار پادکست دست بردیم و کمی در قصه ها و روایتهایش. و همچنان در هر هاگیرواگیری همراهتان هستیم.

با صدای
سیاوش صفاریان پور
پژمان نوروزی
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads