• 2 سال پیش

  • 30.0K

  • 01:11:12
  • 01:11:12

  • 30.0K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این شماره از پادکست "هاگیر واگیر مهمترین چیزی که دوست داشتیم درباره اش صحبت کنیم بحث دخترانی بود که به خاطر غیرت،آبرو یا هرچیزی شبیه به آن آسیب دیدند یا جانشان را از دست دادند. اما جدای از این درباره تبلیغات گفتیم.،موسیقی شنیدیم،از فیلمهایی که نباید ببینیم گفتیم و ... خلاصه که روزگاری پر از "هاگیرواگیر" را تجربه میکنیم. پس با هم باشیم.

با صدای
پژمان نوروزی
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads