• 2 سال پیش

  • 19.3K

  • 09:45
آش‌نامه در این هاگیر واگیر

آش‌نامه در این هاگیر واگیر

هاگیرواگیر
22
آش‌نامه در این هاگیر واگیر
22
2

آش‌نامه در این هاگیر واگیر

هاگیرواگیر
  • 09:45

  • 19.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
این یک "اپیزود ناخواسته" است. شد دیگه. حواسمون نبود و مشغول کیفش بودیم. از دستمون در رفت و به دنیا اومد. حالا شده دیگه. چه کنیم.مجبوریم بشنویمش و به‌به و چه‌چه کنیم براش. شما هم اگر شرایطش رو دارید بشنویدش. میفهمید که چی میگم. اگر شرایطش رو دارید....

با صدای
پژمان نوروزی
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads