• 2 سال پیش

  • 29.7K

  • 01:14:05
  • 01:14:05

  • 29.7K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در هر هاگیرواگیر با هم باشیم. این شعار ما بود از اول تا الان...و حالا در چهاردهمین شماره پادکست هاگیرواگیر ما سه نفر صحبت میکنیم گاه جدی و گاه به شوخی. موسیقی گوش میکنیم و شما را در این گپ و گفت صمیمانه سهیم میکنیم. انتظارمان این است که با هاگیر واگیر اندکی حال خوش بسازیم. برای خودمان و برای شما . ما همه سوار بر یک کشتی هستیم. در یک دریا میرانیم و یک ناخدا داریم. این قصه ی ماست برای خودمان و برای شما. بشنوید و اگر دوستش داشتید به دوستانتان هم معرفیش کنید.

با صدای
محمدرضا ماندنی
سیاوش صفاریان پور
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads