• 2 سال پیش

  • 99.9K

  • 02:27:16
  • 02:27:16

  • 99.9K

  • 2 سال پیش

توضیحات
هاگیر واگیر کرونا هنوز به پایان نرسیده.البته که کشف و تولید و توزیع واکسنش آغاز شده. پس یه جورایی هاگیرواگیر کرونا تموم شده هم محسوب میشه. ما با طغیان کرونا شروع کردیم. حالا هم با فروکش کردنش تمومش میکنیم. البته مثل خود کرونا، خیلی هم تموم شده فرضمون نکنید. همین دیگه

با صدای
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads