• 3 سال پیش

  • 67.4K

  • 01:19:34
توضیحات
پنجمین شماره هاگیرواگیر عیدانه با وضعیت بحرانی روبرو شد....از دلخوشیهایمان گفتیم و سیاوش ناگهان...بگذریم. به خیر گذشت...موسیقی خوب شنیدیم. موسیقی نوستالژیک شنیدیم. موسیقی خالتور شندیم. بشنوید،بخندید،کیف کنید و فکر کنید...و حامی این شماره ی هاگیر واگیر...سازیتو است که حتما با آنها آشنایید. اگر هاگیرواگیر برایتان مهم است و دوستش دارید دوستان ما در سازیتو را دنبال کنید و هوایمان را داشته باشید.... www.sazito.com

با صدای
پژمان نوروزی
سیاوش صفاریان پور
محمدرضا ماندنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads