• 2 سال پیش

  • 44.1K

  • 01:11:07
  • 01:11:07

  • 44.1K

  • 2 سال پیش

توضیحات
هشتمین روز عید هم گذشت و ما هم هشتمین هاگیرواگیر عیدانه را منتشر میکنیم...اینبار هم موزیکهای متنوعی میشنوید و البته نسبت موزیک به حرفهای جدیمان کمتر شده...اما مهم نیست...دنیاست دیگه...گاهی اینطور گاهی اونطور...اما همچنان خنده ها مان برجاست...و حامی ما در این خنده ها تی‌تایم است که میشناسیدشان....فراهم آورنده ی چایهای کمنظیر برای لحظات خوش شما. www.teatimeiran.com

با صدای
محمدرضا ماندنی
سیاوش صفاریان پور
پژمان نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads