• 2 سال پیش

  • 66

  • 14:24

پول توجیبی کودکان از چه سنی و چه‌قدر؟

علف خرس
0
توضیحات
یکی از نکات مهم در تربیت مالی کودک، دانستن این نکته است که از چه سنی به کودک، پول توجیبی دهیم. این امر بستگی به بودجه خانواده‌ و موقعیت مالی‌تان دارد.

shenoto-ads
shenoto-ads