• 5 سال پیش

  • 19

  • 02:39
صبح و سلامتی – شماره 27

صبح و سلامتی – شماره 27

آشپزباشی
0
صبح و سلامتی – شماره 27
  • 02:39

  • 19

  • 5 سال پیش

صبح و سلامتی – شماره 27

آشپزباشی
0

توضیحات
در این پادکست در مورد این مطالب صحبت شده است : استفاده از چای سبز تا چه حد مجاز و مفید است، کاربرد بوتاکس برای درمان میگرن، سوخت و ساز بدن در سنین بالا…

shenoto-ads
shenoto-ads